itmam etmek ne demek?

 1. Bitirmek, tamamlamak.
 2. (en)To finish, to complete.

itmam beratı

 1. Bk. tümleme belgesi

itmam

 1. Bitirme, tamamlama.
 2. Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek(...Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra; yine onları gönderen Halik-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevla-yı Kerimlerine kavuşacaklar!... M.)
 3. (en)Finishing, completing.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

itmam beratıitmamitmaitmeitme divertikülümüetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın