itmam ne demek?

  1. Bitirme, tamamlama.
  2. Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek(...Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra; yine onları gönderen Halik-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevla-yı Kerimlerine kavuşacaklar!... M.)
  3. (en)Finishing, completing.

itmam beratı

  1. Bk. tümleme belgesi

itmam etmek

  1. Bitirmek, tamamlamak.
  2. (en)To finish, to complete.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

itmam beratıitmam etmekitmaitmeitme divertikülümü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın