istidadı yed ne demek?

  1. Elin alışması. (Osmanlıca'da yazılışı: istidad-ı yed)

istidad

  1. Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtri meyil. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dad)
  2. Alışma, ünsiyet etme.

istidadat

  1. (İsti'dad. C.) İstidadlar, kabiliyetler, yetenekler. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dadat)

yed

  1. Bk. el
  2. Bk. yedek etki alanı denetleyicisi
  3. (en)No observed adverse effect level.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

istidadistidadatistidadşureistidaistidal i harıfıyedyed i vahit usulüyeddoyedecekyedeğe almakyedekyedek ayedek akçayedek akçeyedek akçe vergileriyeye kürküm yeyeayea and nayyeah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın