istida ne demek?

 1. Dilekçe, arzuhal

  İstida müsveddesi birkaç kere müdürün yanına gitti geldi.

  R. N. Güntekin
 2. Bk. dilekçe
 3. Medet, yardım istemek. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'da)
 4. Rica ile istemek. Davet etmek. (Osmanlıca'da yazılışı: istid'a)
 5. El uzatma.
 6. (en)Petition.
 7. (en)Official request.

dilekçe

 1. Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
 2. Bir hakkın elde edilmesi, bir haksızlığın ortadan kaldırılması amacıyle, gerçek ya da tüzel kişilerce yetkili katlara yapılan yazılı başvurma.
 3. (Bak: İstida)
 4. (en)Application.
 5. (en)Letter of application.
 6. (en)Request.
 7. (en)Address.
 8. (en)Prayer.
 9. (en)Bill.
 10. (en)Motion.

istidad

 1. Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtri meyil. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dad)
 2. Alışma, ünsiyet etme.

istidadat

 1. (İsti'dad. C.) İstidadlar, kabiliyetler, yetenekler. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dadat)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

istidadistidadatistidadı yedistidadşureistidal i harıfıistidameistidanameistidaneistidareistidarıistiabistiadeistianatistianeistiane etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın