yea ne demek?

  1. Evet!
  2. Evet
  3. Bundan başka
  4. Olumlu cevap veya oy
  5. Olumlu oy veren.

yea and nay

  1. Tereddüt, duraksama, "sitting on the fence (iki arada bir derede kalma)", kararsız kalma, ne yapacağını bilememe, nasıl bir tavır takınacağına karar verememe

yeah

  1. Evet!
  2. Tamam
  3. Dili

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yea and nayyeahyeanyeanlingyearyear after yearyear bookyear by yearyear endyear end closing entryyeye kürküm ye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın