istidadşure ne demek?

  1. Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dad-şure)

istidad

  1. Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtri meyil. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dad)
  2. Alışma, ünsiyet etme.

istidadat

  1. (İsti'dad. C.) İstidadlar, kabiliyetler, yetenekler. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dadat)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

istidadistidadatistidadı yedistidaistidal i harıfı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın