istidadat ne demek?

  1. (İsti'dad. C.) İstidadlar, kabiliyetler, yetenekler. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dadat)

istidad

  1. Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtri meyil. (Osmanlıca'da yazılışı: isti'dad)
  2. Alışma, ünsiyet etme.

istidadı yed

  1. Elin alışması. (Osmanlıca'da yazılışı: istidad-ı yed)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

istidadistidadı yedistidadşureistidaistidal i harıfı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın