ipoteğin fekki ne demek?

 1. Bk. tutunun kaldırılması

tutunun kaldırılması

 1. Taşınmazı üzerinde tutu bulunan bir kimsenin borcunu ödemesi sonucunda, tapu kütüğüne, taşınmaz üzerindeki tutu sınırlamasının son bulduğunu belirten bir belirtkenin konması.
 2. (en)Discharge of mortgage.
 3. (fr)Purge des hypothèques

ipoteğini çözmek

 1. (en)Release.

ipotek

 1. Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.
 2. Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.
 3. Bk. sağlanca
 4. Fr. Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin.
 5. (en)Mortgage.
 6. (en)Hypothec.
 7. (en)Lien.
 8. (en)Security.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Encumbrance.

fekk

 1. Açmak. Ayırmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ipoteğini çözmekipotekipotek akit tablosuipotek alan kimseipotek bankasıfekki izafetfekki mühürfekki rabıtafekki rehnfekkfekk i rakabefekkeynfekfekahefekahetfekalfekal inkontinans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın