ipoteğini çözmek ne demek?

 1. (en)Release.

ipoteğin fekki

 1. Bk. tutunun kaldırılması

ipotek

 1. Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.
 2. Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.
 3. Bk. sağlanca
 4. Fr. Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin.
 5. (en)Mortgage.
 6. (en)Hypothec.
 7. (en)Lien.
 8. (en)Security.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Encumbrance.

çözmek

 1. Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak.
 2. Düğmeyi iliğinden açmak
 3. Saçı açmak.
 4. Bulmaca, sorun vb.nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak
 5. Bir maddeyi çözücüyle çözündürmek, onun çözeltisini yapmak.
 6. Bir problemde aranan sonucu, belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak, halletmek.
 7. Çözgü ipini tezgâha yerleştirmek.
 8. Çözlgenle karıştırarak, bir özdeği çözeltiye sokmak.
 9. (en)Untie.
 10. (en)Detach.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ipoteğin fekkiipotekipotek akit tablosuipotek alan kimseipotek bankasıçözmekçözmeçözme büyüsüçözme gücüçözmeceçözçöz yağıçözdürmeçözdürme kitiçözdürmekçöğdürmeçöğdürmekçöğençöğmeçöğmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın