ipotek akit tablosu ne demek?

 1. ipoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet.

ipotek

 1. Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.
 2. Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.
 3. Bk. sağlanca
 4. Fr. Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin.
 5. (en)Mortgage.
 6. (en)Hypothec.
 7. (en)Lien.
 8. (en)Security.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Encumbrance.

ipotek alan kimse

 1. (en)Hypothecator

akit

 1. Bağıtçı.
 2. Sözleşme.
 3. Nikâh.
 4. Bk. sözleşme
 5. (en)Agreement.
 6. (en)Contract mukavele.
 7. (en)Marriage agreement.
 8. (en)Contract.
 9. (en)Treaty.
 10. (en)Covenant.

tablo

 1. Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
 2. Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi.
 3. Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara
 4. Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü.
 5. Durum
 6. Bir sahne yapıtındaki ana bölümlerin iç kesimi. ,
 7. Bk. görüntülük
 8. Bk. çizelge
 9. (en)Painting.
 10. (en)Picture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ipotekipotek alan kimseipotek bankasıipotek belgesiipotek etmeipotek etmekipotek ettiren borçluipotek karşılığı çıkarılan tahvilipotek karşılığı tahvilipotek kıymetiipoteğin fekkiipoteğini çözmekipodat sodyumipomoeaakitakit memleketler tebaasıakit serbestisiakit taraflarakit vaadiakitaakita ınu dogakite etmekakitten doğan borçlarakiakibakibbaakibeakibetbin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın