imanı tahkikı ne demek?

  1. İmana aid bütün mes'eleleri yakini surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkiki iman derslerini veren ve taklidi imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hasıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i insaniyyeye nüfuz eder.) (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı tahkikî)

imanı taklidı

  1. Az şüphelere mağlup olabilen, başkalarını takliden olan iman. Tahkik ehline ait olmayan, cahillere mahsus iman. (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı taklidî)

imanı bilahiret

  1. Ahirete, öldükten sonra dirileceğine, haşir ve neşre, Cennet ve Cehennem'e inanmak.(Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefyetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görülür. Şöyle ki:Biri dese: Süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese: Yoktur. İsbat eden, yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını isbat eder. İnkar eden adam, nefyini isbat etmek için küre-i arzı bütün görmek ve göstermekle davasını isbat edebilir. Aynen öyle de: Cennet'i ihbar edenler yüzbinler tereşşuhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat'-ı nazar, iki şahid-i sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken; onu inkar eden, hadsiz bir kainatı ve hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını isbat edebilir; ademini gösterebilir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı bil-âhiret)

tahkikı

  1. Araştırma ile alakalı. Tahkikata ait. (Osmanlıca'da yazılışı: tahkikî (tahkikiye))

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imanı taklidıimanı bilahiretimanı billahimanı gevremekimanı icmalıimanı makbulimanı merdudimanı nazarimanı yesimanımimaniman edeniman eden kimseiman etmekiman etmemektahkikıtahkikı imantahkiktahkik etmektahkik metotlarıtahkikantahkikat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın