imanı gevremek ne demek?

  1. Çok yorulmak veya sıkıntı çekmek

    Bütün gün çalışmaktan imanımız gevremiş, kurt gibi acıkmışız.

    E. Şafak

imanı bilahiret

  1. Ahirete, öldükten sonra dirileceğine, haşir ve neşre, Cennet ve Cehennem'e inanmak.(Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefyetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görülür. Şöyle ki:Biri dese: Süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese: Yoktur. İsbat eden, yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını isbat eder. İnkar eden adam, nefyini isbat etmek için küre-i arzı bütün görmek ve göstermekle davasını isbat edebilir. Aynen öyle de: Cennet'i ihbar edenler yüzbinler tereşşuhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat'-ı nazar, iki şahid-i sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken; onu inkar eden, hadsiz bir kainatı ve hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını isbat edebilir; ademini gösterebilir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı bil-âhiret)

imanı billah

  1. Allah'a ve O'nun sıfatlarına inanmak. (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı billâh)

gevremek

  1. Kolay kırılır duruma gelmek.
  2. Ekin olgunlaşmak.
  3. (en)To become crisp, to get brittle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imanı bilahiretimanı billahimanı icmalıimanı makbulimanı merdudimanı nazarimanı tahkikıimanı taklidıimanı yesimanımimaniman edeniman eden kimseiman etmekiman etmemekgevremekgevremegevrecikgevrekgevrek bisküvigevrek davranımgevrek gereç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın