imanı billah ne demek?

  1. Allah'a ve O'nun sıfatlarına inanmak. (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı billâh)

imanı bilahiret

  1. Ahirete, öldükten sonra dirileceğine, haşir ve neşre, Cennet ve Cehennem'e inanmak.(Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefyetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görülür. Şöyle ki:Biri dese: Süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese: Yoktur. İsbat eden, yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını isbat eder. İnkar eden adam, nefyini isbat etmek için küre-i arzı bütün görmek ve göstermekle davasını isbat edebilir. Aynen öyle de: Cennet'i ihbar edenler yüzbinler tereşşuhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat'-ı nazar, iki şahid-i sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken; onu inkar eden, hadsiz bir kainatı ve hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını isbat edebilir; ademini gösterebilir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı bil-âhiret)

imanı gevremek

  1. Çok yorulmak veya sıkıntı çekmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imanı bilahiretimanı gevremekimanı icmalıimanı makbulimanı merdudimanı nazarimanı tahkikıimanı taklidıimanı yesimanımimaniman edeniman eden kimseiman etmekiman etmemekbillahibillablebillable hoursbillablehoursbillabongbillbill amp melinda gates foundationbill and coobill bookbill brokerbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın