imanı icmalı ne demek?

  1. İcmali iman, yani; taraf-ı Nebeviden tebliğ buyurulan şeylerin hey'et-i mecmualarına inanmak, yani; "Her ne tebliğ buyruldu ise; cümlesi haktır" diye tasdik etmektir. (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı icmalî)

imanı bilahiret

  1. Ahirete, öldükten sonra dirileceğine, haşir ve neşre, Cennet ve Cehennem'e inanmak.(Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefyetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görülür. Şöyle ki:Biri dese: Süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese: Yoktur. İsbat eden, yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını isbat eder. İnkar eden adam, nefyini isbat etmek için küre-i arzı bütün görmek ve göstermekle davasını isbat edebilir. Aynen öyle de: Cennet'i ihbar edenler yüzbinler tereşşuhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat'-ı nazar, iki şahid-i sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken; onu inkar eden, hadsiz bir kainatı ve hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını isbat edebilir; ademini gösterebilir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı bil-âhiret)

imanı billah

  1. Allah'a ve O'nun sıfatlarına inanmak. (Osmanlıca'da yazılışı: iman-ı billâh)

icmalı

  1. Kısaca, toplu olarak, tafsilatsız. Muhtasaran. (Osmanlıca'da yazılışı: icmalî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imanı bilahiretimanı billahimanı gevremekimanı makbulimanı merdudimanı nazarimanı tahkikıimanı taklidıimanı yesimanımimaniman edeniman eden kimseiman etmekiman etmemekicmalıicmalı imanicmalicmal defteriicmal etmekicmalenicmaicmadicmadı maicmaenicmai ümmeticm disabledicm intenticm methodicm on system
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın