ilinek fiili ne demek?

 1. Bkz. Fiil.

ilinek

 1. (Aristoteles'te) Bir konuya bağlı olan ve o konu olmadan kendisi var olamayan şey; kendi başına var olamayan, bir taşıyıcıyı, bir tözü gerektiren şey; tözün niteliği.(Ör. Aklık nesneden bağımsız olarak var olamaz.) Karşıtı ve bağlılaşık kavramı: bk. töz
 2. Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz.
 3. (Lat. accidens = rastlantısal olan, çıka gelen) : 1- Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan; rastlantı ile olan nitelik. // Platon-Aristoteles açımlayıcısı Yeni Platoncu Porphyrios, Eisagogé adlı yapıtında ilineği şöyle tanımlar: "Konu (özne) değişmeksizin ortaya çıkabilen ya da yok olabilen şey." Bu tanım sonradan bütün mantıkçılarca kabul edilmiştir. İlinekler iki türlüdür: Ayrılır ve ayrılmazilinekler. (Ör. Uyumak insan için ayrılır birilinektir.- Kara renkli olmaksa, zenci için ayrılmaz birilinektir.)
 4. (en)Accident.
 5. (fr)Accident
 6. (la)Accidens

ilineksel

 1. İlinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan.
 2. Değişen, rastlantısal olan, ilinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan, Karşıtı: özle ilgili = essentiel.
 3. (Bir şeye) bağlı olan, bağımsız olmayan. Karşıtı: tözle ilgili = substantiell.
 4. (en)Accidental.
 5. (fr)Accidentel

fiili

 1. Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş).
 2. Edimsel.
 3. (en)Actual.
 4. (en)Factual.
 5. (en)De facto.
 6. (en)Effective.
 7. (en)Real.
 8. (en)De facto eylemsel.
 9. (en)Eylemli.
 10. (en)Edimsel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilinekilinekselilingeilingereilintiiliili binek otomobiliili ev soymakiliailiacfiilifiili bozukfiili depolamafiili hizmetfiili hizmet zammıfiili ihracatfiili ithalatfiili livatafiili maliyetfiili tecavüzfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın