ilineksel ne demek?

 1. İlinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan.
 2. Değişen, rastlantısal olan, ilinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan, Karşıtı: özle ilgili = essentiel.
 3. (Bir şeye) bağlı olan, bağımsız olmayan. Karşıtı: tözle ilgili = substantiell.
 4. (en)Accidental.
 5. (fr)Accidentel

ilinek

 1. (Aristoteles'te) Bir konuya bağlı olan ve o konu olmadan kendisi var olamayan şey; kendi başına var olamayan, bir taşıyıcıyı, bir tözü gerektiren şey; tözün niteliği.(Ör. Aklık nesneden bağımsız olarak var olamaz.) Karşıtı ve bağlılaşık kavramı: bk. töz
 2. Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz.
 3. (Lat. accidens = rastlantısal olan, çıka gelen) : 1- Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan; rastlantı ile olan nitelik. // Platon-Aristoteles açımlayıcısı Yeni Platoncu Porphyrios, Eisagogé adlı yapıtında ilineği şöyle tanımlar: "Konu (özne) değişmeksizin ortaya çıkabilen ya da yok olabilen şey." Bu tanım sonradan bütün mantıkçılarca kabul edilmiştir. İlinekler iki türlüdür: Ayrılır ve ayrılmazilinekler. (Ör. Uyumak insan için ayrılır birilinektir.- Kara renkli olmaksa, zenci için ayrılmaz birilinektir.)
 4. (en)Accident.
 5. (fr)Accident
 6. (la)Accidens

ilinek fiili

 1. Bkz. Fiil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilinekilinek fiiliilingeilingereilinti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın