işleyim kimyası ne demek?

 1. Kimyasal süreçlerin tecimsel ölçekte uygulanmasıyla uğraşan kimya dalı.

işleyim karmaşığı

 1. Kimi ağır işleyimlerde, üretimde ortak amaca ulaşmada birbirini tamamlayan birçok kuruluşların bir araya gelmesi durumu.
 2. (en)Industrial complex.
 3. (fr)Complex industriel

işleyim kenti

 1. Özyapısının başat niteliği, işleyim kuruluşlarının ve üretimliklerin çok sayıda olması ve çalışan nüfusunun büyükçe bir oranının işleyim etkinliklerinde yer almasına dayanan kent.
 2. (en)Industrial city.
 3. (fr)Ville industrielle

kimya

 1. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
 2. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey
 3. Özdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı.
 4. Maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini, vb.yi inceleyen bilim.
 5. Mec. Üstün nitelikler taşıyan, çok değerli.
 6. Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 7. Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim.
 8. Öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak;kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak;kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyle orta dereceli okullarda okutulan ders.
 9. (en)Chemical.
 10. (en)Stinks.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işleyim karmaşığıişleyim kentiişleyimişleyim bankasıişleyim bitkileriişleyim bölgesiişleyim filmiişleyim özeğiişleyim sinemasıişleyimleşmeişleyiciişleybilimişleyenişleyen demir pas tutmazişleişleçişlekişlek caddeişlek ekkimyasalkimyasal adkimyasal adlandırmakimyasal adsorpsionkimyasal adsorpsiyonkimyakimya bilimikimya bölümükimya doğrulumukimya endüstrisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın