işlek ekler ne demek?

  1. Birçok sözcükte görülen, sözcük türetmede çok kullanılan yapım ekleri.

işlek ek

  1. Kelime türetmede sık kullanılan yapım eki.
  2. Ad ve fiil kök ve gövdelerinden yeni türetmeler yapımında çok kullanılan, işlekliğini sürdüren ek: taş / taş+çı, taş+çı+lık, göz+cü, göz+cü+lük, baş / baş+la-, iş+le- / işle-y-ici, göz+le- / göz+le+y+ici, geç- / geç+ir-, iç- / iç-ir, aç- / aç-tır-, süz- / süz-dür vb. || İşlek ek kendi içinde azişlek ek ve çokişlek ek olmak üzere ikiye ayrılır. bk. azişlek ek ve krş. canlı ek ile.

işlek cadde

  1. (en)Thoroughfare.

ekler

  1. İçi krema ile doldurulmuş bir pasta türü.
  2. Eklentiler anlamında kullanılan anatomik terim
  3. (en)Eclair.
  4. (en)Addenda.
  5. (en)Chocolate éclair.
  6. (en)Adnexa

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işlek ekişlek caddeişlekişleklikişleklik oranıişleklik sayacıişleişleçiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayıeklerekleresimekleekle okueklefeklektikeklektik metodeklekl ü şürbeklampsieklampsizmeklamptik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın