hz hertz ne demek?

 1. Frekans Saniyede atılan tur sayısıdır.Eski ismi "Cps" dir.

hz hasan

 1. Hz. Ali'nin (R.A.) oğludur. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sevgili torunudur. Cennet'le tebşir olunmuştur. Hz. Peygamber (A.S.M.) kendisi için cennet gençlerinin seyyidi buyurmuştur. (Hi: 3-49)(Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani, Emeviler, Devlet-i İslamiyeyi, Arab milliyeti üzerine istinad ettirip rabıta-i İslamiyeti, rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle zarar verdiler:Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler. Diğeri : Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünki: Unsuriyet-perver bir hakim, milletdaşını tercih eder, adalet edemez. $ferman-ı kat'isiyle: Rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse, adalet edilmez; hakkaniyet gider.İşte Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş. M.)

hz mono

 1. Hz Tek

hertz

 1. Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans birimi.
 2. Kısaca Hz ile gösterilen ve bir saniyede salınan dalga boyu sayısını ifade eden frekans birimi.
 3. (en)Hertz.
 4. (en)German physicist who with James Franck proved the existence of the stationary energy states postulated by Bohr German physicist who was the first to produce electromagnetic waves artificially the unit of frequency; one Hertz has a periodic interval of one second.
 5. (en)Unit of frequency; equal to cycles per second.
 6. (en)Unit of frequency equal to one cycle per second.
 7. (en)Unit of frequency Expressed in cycles per second.
 8. (en)Unit used to measure frequency One hertz equals one cycle per second.
 9. (en)The unit of frequency, one cycle per second.
 10. (en)Unit of frequency measurement; 1 hertz equals one cycle per second.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hz hasanhz monohz tekhzhh hh antenH antijenH antijenihertzhertz antenihertz antennahertz dalgalarıhertz dalgasihertz hzhertz osilatöruhertzianhertzian oscillatorhertzian waveherthertfordshireherher 5 saniyeher ağacın meyvesi olmazher ağaç kökünden kururher ağaçtan kaşık olmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın