hz tek ne demek?

 1. (en)Hz mono

hz

 1. Hazreti. Yüce kabul edilen kutsal kimselere yüceltme anlamında kullanılan sıfat.
 2. (en)Hegira

hz hasan

 1. Hz. Ali'nin (R.A.) oğludur. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sevgili torunudur. Cennet'le tebşir olunmuştur. Hz. Peygamber (A.S.M.) kendisi için cennet gençlerinin seyyidi buyurmuştur. (Hi: 3-49)(Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani, Emeviler, Devlet-i İslamiyeyi, Arab milliyeti üzerine istinad ettirip rabıta-i İslamiyeti, rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle zarar verdiler:Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler. Diğeri : Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünki: Unsuriyet-perver bir hakim, milletdaşını tercih eder, adalet edemez. $ferman-ı kat'isiyle: Rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse, adalet edilmez; hakkaniyet gider.İşte Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş. M.)

hz hertz

 1. Frekans Saniyede atılan tur sayısıdır.Eski ismi "Cps" dir.

tek

 1. Eşi olmayan, biricik, yegâne
 2. Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri
 3. Bir kadeh içki.
 4. Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar.
 5. Yalnızca.
 6. Hiç, hiçbir
 7. İki ile bölünemeyen (sayı).
 8. Sessiz, hareketsiz, uslu.
 9. Biricik, eşi olmayan.
 10. Koşma, seğirtme.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hz hasanhz hertzhz monohzhh hh antenH antijenH antijenitektek 8tek 8 alıcıtek adamtek adam gösterisitek adaya oy vermektek adaylıtek adım dansıtek adim dansitek adrestete arikinui dame te atairangikaahute atairangi kaahute reotea
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın