hidroksitli alkali ne demek?

 1. (en)Caustic alkali.

caustic

 1. Onur kırıcı, sert
 2. Kostik, yakıcı
 3. İğneli, kınayıcı, sert (söz)
 4. Optik ışınların kırılması veya eğilmesi sonucunda yakıcı hale gelen
 5. Yakıcı madde
 6. Işınların kırılmasına veya eğilmesine sebep olan eğri yüzey
 7. Aşındırıcı

hidroksit

 1. Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.
 2. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) asidiktir.
 3. (en)Hydroxide.

hidroksit iyonu

 1. (en)Hydroxide ion

alkali

 1. Metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
 2. Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
 3. Suda eriyebilen ve hidroksit iyonları oluşturan kimyasal özdek.
 4. Bkz. baz.
 5. Ph değerleri 7.0' den büyük olupasitlerle tuz oluşturabilen ve sulu çözeltileri acı tat veren kimyasal maddelerin genel adı, baz.
 6. Çözündüğü zaman hidroksil iyonları veren, suda eriyen baz bileşik.
 7. (en)Soda ash; caustic soda, caustic potash, etc.
 8. (en)One of a class of caustic bases, such as soda, potash, ammonia, and lithia, whose distinguishing peculiarities are solubility in alcohol and water, uniting with oils and fats to form soap, neutralizing and forming salts with acids, turning to brown several vegetable yellows, and changing reddened litmus to blue.
 9. (en)Base.
 10. (en)In glassmaking, a soluble salt consisting mainly of potassium carbonate or sodium carbonate It is one of the essential ingredients of glass, generally accounting for about 15-20 percent of the batch The alkali is a flux, which reduces the melting point of the major constituent of glass, silica.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hidroksithidroksit iyonuhidroksitiraminhidroksihidroksi apatithidroksi benzenhidroksi metilhidroksi naftalinhidroksamik asitalkalialkali agrega reaksiyonualkali arisialkali beealkali cellulosealkali çözeltialkali dermatitisalkali diseasealkali eriyikalkali fastnessalkalemialkalemiaalkalen fosfatazalkalesansalkalescence
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın