alkali eriyik ne demek?

 1. Bk. alkaliıi çözelti

alkaliıi çözelti

 1. Alkali özelliği gösteren çözelti.
 2. (en)Alkaline solution.
 3. (fr)Solution alcaline

alkali agrega reaksiyonu

 1. alkali - agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun
 2. alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (na2o ve k2o) arasında oluşan kimyasal bir olay

alkali arisi

 1. (en)Alkali bee

eriyik

 1. İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlul.
 2. Bkz. çözelti.
 3. Birbirine benzemeyen molekül yapısındaki iki ya da daha çok özdeğin tektörel karışımı.
 4. Çözelti.
 5. (en)Solution.
 6. (en)Tincture.
 7. (al)Lösung, Auflösung
 8. (fr)Solution

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkali agrega reaksiyonualkali arisialkali beealkali cellulosealkali çözeltialkalialkali dermatitisalkali diseasealkali fastnessalkali haslığıalkalemialkalemiaalkalen fosfatazalkalesansalkalescenceeriyikeriyik demireriyip akmakeriyip bitmekeriyip gitmekeriyebilireriyebilir kayaçeriyebilirlikeriyen elektroteriyen karerieriberibeericerica
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın