hidroksitiramin ne demek?

  1. Dopamin.
  2. (en)Hydroxythramine.

hidroksit

  1. Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.
  2. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) asidiktir.
  3. (en)Hydroxide.

hidroksit iyonu

  1. (en)Hydroxide ion

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hidroksithidroksit iyonuhidroksitli alkalihidroksihidroksi apatithidroksi benzenhidroksi metilhidroksi naftalin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın