hidroksit ne demek?

  1. Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.
  2. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) asidiktir.
  3. (en)Hydroxide.

hidroksit iyonu

  1. (en)Hydroxide ion

hidroksitiramin

  1. Dopamin.
  2. (en)Hydroxythramine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hidroksit iyonuhidroksitiraminhidroksitli alkalihidroksihidroksi apatithidroksi benzenhidroksi metilhidroksi naftalinhidroksamik asithidrokalikozhidrokalishidrokarbonhidrokarbon gazıhidrokarbon gazlarhidrohidro elektrik türbinihidro kinetikhidroahidroadipsi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın