heyecan ı intibak ne demek?

 1. Bk. coşkusal uyma

coşkusal uyma

 1. Bireyin duygusal tepkilerinin toplumca benimsenebilecek davranışlarla dengeli olma durumu.

heyecan ı emniyet

 1. Bk. coşkusal güvenlik

heyecan ı murakabe

 1. Bk. coşku denetimi

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

intibak

 1. Çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama.
 2. İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması.
 3. Bir mekanın yükselmesi.
 4. (en)Adjustment.
 5. (en)Adaptation.
 6. (en)Accommodation izlenim.
 7. (en)Accomodation.
 8. (en)Conformation.
 9. (en)Suitability.
 10. (en)Matching.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

heyecan ı emniyetheyecan ı murakabeheyecan ı tavr ı hareketheyecanheyecan dalgasıheyecan doluheyecan duymakheyecan göstermedenheyecan ile ilgiliheyecan katmakheyhey gidi günlerhey thereheyaheyakilıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın