heyecan ı emniyet ne demek?

 1. Bk. coşkusal güvenlik

coşkusal güvenlik

 1. Kişinin coşkusal gereksemelerini ve özellikle sevilme gereksinmesini karşılayabilmekte rahatlık içinde olması.

heyecan ı intibak

 1. Bk. coşkusal uyma

heyecan ı murakabe

 1. Bk. coşku denetimi

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

emniyet

 1. Güvenlik
 2. Güven, inanma, itimat
 3. Polis işleri.
 4. Güvenlik işlerinin yürütüldüğü yer.
 5. Bir araçta güven sağlayıcı parça.
 6. Bk. güvenlik
 7. (Emniyye
 8. (en)Safety.
 9. (en)Security.
 10. (en)Reliability.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

heyecan ı intibakheyecan ı murakabeheyecan ı tavr ı hareketheyecanheyecan dalgasıheyecan doluheyecan duymakheyecan göstermedenheyecan ile ilgiliheyecan katmakheyhey gidi günlerhey thereheyaheyakilıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın