heyecan ile ilgili ne demek?

 1. (en)Emotive.

heyecan

 1. Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu.
 2. Coşku.
 3. Organizmanın durgun ve olağan durumundan herhangi bir biçimde uzaklaşması hali.
 4. Duygularda meydana gelen coşma, coşkunluk.
 5. Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme.
 6. Bir uyarıcı karşısında, aşırı derecede duygulanış nedeniyle fizyolojik değişmelere yol açan tepki.
 7. (en)Emotion.
 8. (en)Excitement.
 9. (en)Sensation.
 10. (en)Enthusiasm.

heyecan dalgası

 1. (en)Shock wave, tidal wave.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

ilgili

 1. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
 2. Alâkadar.
 3. (en)Pertinent.
 4. (en)Companion.
 5. (en)Curious.
 6. (en)Germane.
 7. (en)Relative.
 8. (en)About.
 9. (en)Anent.
 10. (en)Relevant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

heyecanheyecan dalgasıheyecan doluheyecan duymakheyecan göstermedenheyecan ı emniyetheyecan ı intibakheyecan ı murakabeheyecan ı tavr ı hareketheyecan katmakheyhey gidi günlerhey thereheyaheyakilileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın