head and shoulders ne demek?

 1. Mükemmel bir şekilde
 2. Kat kat
 3. Zorbalıkla, şiddetle

mükemmel

 1. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane
 2. Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.(Malumdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san'atlar, gayet güzel bir proğrama istinad eder. Mükemmel ve güzel bir proğram ise; mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delalet eder. Demek ruhun manevi güzelliğidir ki, ilim vasıtası ile san'atında tezahür ediyor. S.)
 3. (en)Perfect.
 4. (en)Excellent.
 5. (en)Complete.
 6. (en)Unique.
 7. (en)Accomplished.
 8. (en)All-around.
 9. (en)Alpha plus.
 10. (en)Ambrosial.

head and shoulders above

 1. Taş çıkaran, çok daha iyi

head

 1. Baş
 2. Kafa, kelle
 3. Başkan
 4. Birincisi olmak
 5. Başkanlığını yapmak/başkanı olmak
 6. Ilerlemek, yol almak
 7. Baş, başta olan
 8. Başa ait
 9. Başta olmak, birinci olmak, önde gelmek
 10. Lider (başkan, reis, önder, şef) olmak

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

Türetilmiş Kelimeler (bis)

head and shoulders aboveheadhead amphead bindinghead blockhead boardhead canalshead chutehead circlinghead cleaningandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın