head ne demek?

 1. Baş

  Go to the head of the line. / Sıranın başına geç.

  She was at the head of the stairs. / Merdivenlerin başındaydı.

 2. Kafa, kelle

  Use your head. / Kafanı kullan.

 3. Başkan

  the head of the math department / matematik bölümü başkanı

 4. Baş, başta olan
 5. Başa ait
 6. Başta olmak, birinci olmak, önde gelmek
 7. Birincisi olmak

  She headed her class. / Sınıfının birincisiydi.

 8. Ilerlemek, yol almak
 9. Lider (başkan, reis, önder, şef) olmak
 10. Dümen kırmak, yönelmek, yöneltmek
 11. Başa koymak, başına geçirmek
 12. Baş koymak, baş yapmak
 13. Başkanlığını yapmak/başkanı olmak
 14. Başını kesmek, buda- mak (ağaç)
 15. Baş olmak, başına geçmek
 16. Olgunlaşmak, yetişmek (tahıl)
 17. Üstünlük sağlamak, geçmek
 18. Başı çevrili olmak, başı bir tarafa doğru olmak
 19. Baş bağlamak, baş vermek (lahana, turp)

baş

 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
 2. Bir topluluğu yöneten kimse
 3. Başlangıç.
 4. Temel, esas
 5. Arazide en yüksek nokta.
 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
 7. Bir şeyin uçlarından biri
 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.
 9. Çıban.
 10. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi.

head amp

 1. Sadece yükselteçlerden oluşan ve çıkış sinyalinin sese dönüşebilmesi için hoparlöre ihtiyaç duyan cihaz.

head and shoulders

 1. Mükemmel bir şekilde
 2. Zorbalıkla, şiddetle
 3. Kat kat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

head amphead and shouldershead and shoulders abovehead bindinghead blockhead boardhead canalshead chutehead circlinghead cleaning
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın