hakim gayr i menkul ne demek?

 1. Katlandıran taşınmaz.

hakim

 1. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen; duygu, davranış vb. yi istenciyle denetleyebilen (kimse).
 2. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen
 3. Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.
 4. Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse)
 5. Yüksekten bir yeri bütün olarak gören.
 6. Yargıç
 7. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, dominant, başat.
 8. Tanrı.
 9. Bilge.
 10. Bk. yargıç

hakim anane

 1. Bk. egemen gelenek
 2. Bk. egemen görenek

gayr

 1. Başka kimse, başkası.
 2. Diğer, başkası, maada, aher, yabancı. (İstisna edatıdır. Başlarına getirildiği kelimeyi nefy yapar.)
 3. (en)With the exception of, apart from.

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakimhakim ananehakim dalgahakim dilhakim ebu abdullahhakim faktörhakim firmahakim firma modelihakim kararihakim kürsüsühakihaki mezarhaki pakhaki renkhaki renkli üniformagayrgayr gayirgayr ı mütecanis ül ecnihegayr i ahlakigayr i ahlakiyegayr i akligayr i cinsı çoğalmagayr i fıkariyegayr i kabil i hal meselegayr i kabil i idrakgaygay birdgay doggay festivitygay lussac kanunu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın