gayr i cinsı çoğalma ne demek?

 1. Bk. eşeysiz üreme

eşeysiz üreme

 1. Bkz. sporodik üreme, dölenmesiz üreme
 2. Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma.
 3. Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların oluşmasını sağlayan üreme şeklidir.
 4. Eşey hücreleri meydana getirmeksizin bölünme; tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle ya da vejetatif üreme. Aseksüel üreme.
 5. Eşey hücreleri meydana getirmeksizin tomurcuklanma, spor, somatik bölünme veya vejetatif üreme şeklinde bölünme, aseksüel üreme.
 6. Eşey hücreleri meydana gelmeksizin tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle oluşan vejetatif üreme, agametogenez, agamik, agamogenez, agamogoni, aseksüel üreme.
 7. (en)Asexual reproduction).
 8. (en)Asexual reproduction.
 9. (fr)Reproduction asexuelle

gayr

 1. Başka kimse, başkası.
 2. Diğer, başkası, maada, aher, yabancı. (İstisna edatıdır. Başlarına getirildiği kelimeyi nefy yapar.)
 3. (en)With the exception of, apart from.

gayr gayir

 1. ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

cinsı

 1. Zırh yapıcı. (Osmanlıca'da yazılışı: cinsî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gayrgayr gayirgayr ı mütecanis ül ecnihegayr i ahlakigayr i ahlakiyegayr i akligayr i fıkariyegayr i kabil i hal meselegayr i kabil i idrakgayr i kanunı rekabetgaygay birdgay doggay festivitygay lussac kanunuii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın