hakim ebu abdullah ne demek?

 1. Muhammed bin Abdullah ibn-i Beyyi' (Hi: 321-405) Samaniye Devleti Nişabur Kadılığında bulunmuş büyük muhaddislerden, Şafii fakihlerinden, asrının en büyük din alimi diye bilinen bir zattır. Bir çok eser te'lif etmiştir. Başlıcaları: El Müstedrek Ale-s Sahihayn, Kitab-ül İlel, El-İklil, El-Emali, Teracüm-üş Şüyuh, El Medhal ila İlm-is Sahih, Fazail-ül İmam-üş Şafii, Tarih-i Ulema-i Nişabur, Marifet-ül Hadis ünvanlarındadır.

hakim

 1. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen; duygu, davranış vb. yi istenciyle denetleyebilen (kimse).
 2. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen
 3. Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.
 4. Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse)
 5. Yüksekten bir yeri bütün olarak gören.
 6. Yargıç
 7. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, dominant, başat.
 8. Tanrı.
 9. Bilge.
 10. Bk. yargıç

hakim anane

 1. Bk. egemen gelenek
 2. Bk. egemen görenek

ebu

 1. Baba, ata.
 2. Peder.

abdullah

 1. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
 2. Peygamber Efendimizin en şerefli isim saydığı ve fazilet bakımından en üstün olan isimdir.
 3. Allah'ın kulu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakimhakim ananehakim dalgahakim dilhakim faktörhakim firmahakim firma modelihakim gayr i menkulhakim kararihakim kürsüsühakihaki mezarhaki pakhaki renkhaki renkli üniformaebuebu ali sinaebu bekiri sıddıkebu cabirebu cadeebu caferebu cehilebu cehlebu cemilebu davudeb virüsüebaebaancetebabebabil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın