gayr i akli ne demek?

 1. Bk. usdışı

usdışı

 1. Usla kavranamayan. "Ratio"ya verilen anlama göre değişik anlamlar alır: 1- (Ratio = neden) Temelsiz, bir nedene bağlanamayan, rastlantısal. 2- (Ratio = us) us dışı; usa yabancı; usa karşı. 3- (Ratio = bilme) Bilinemeyen. 4- (Ratio = kavramsal düşünme) Bilinse de kavramlarla bağlanamayan; mantıkla, belirlenemeyen. 5- (Ratio = hesaplama) Hesaplanamayan. 6- (Ratio = gerçekliğe egemen olma yetisi) İnsanı aşan (güç).
 2. (en)Irrational.
 3. (fr)Irrationnel

gayr i ahlaki

 1. Bk. töretanımaz

gayr i ahlakiye

 1. Bk. töretanımazlık

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

akli

 1. Akılla bilinen
 2. Akılla ilgili, akla dayanan, akılsal
 3. (en)Intellectual.
 4. (en)Mental.
 5. (en)Rational.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gayr i ahlakigayr i ahlakiyegayr i cinsı çoğalmagayr i fıkariyegayr i kabil i hal meselegayrgayr gayirgayr ı mütecanis ül ecnihegayr i kabil i idrakgayr i kanunı rekabetgaygay birdgay doggay festivitygay lussac kanunuii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın