hafif alaşım ne demek?

 1. (en)Light alloy.

light

 1. Işık, aydınlık, ziya, nur
 2. Aydınlatmak, ışık vermek
 3. Işık veren şey
 4. (-ed veya -lit) konmak
 5. Inmek (at veya arabadan)
 6. Hafif
 7. Eksik
 8. Dünyaya ışık saçan kimse
 9. Parıldamak, ışık salmak
 10. Ehemmiyetsiz, önemsiz

hafif adımlarla yürüme

 1. (en)Tripping.

hafif adımlarla yürüyen

 1. (en)Tripping.

alaşım

 1. İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita.
 2. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
 3. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
 4. İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
 5. Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita.
 6. (en)Alloy halita.
 7. (en)Amalgamation.
 8. (en)Composite.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Composition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hafif adımlarla yürümehafif adımlarla yürüyenhafif agregahafif agregathafif akşam yemeğihafifhafif arabahafif ateşli silahlarhafif ateşte kaynatmakhafif ateşte pişirmekhafihafi celsehafi temsilhafidhafidealaşımalaşım çeliğialaşım elementialaşım eritmealaşım hazırlamakalaşım karbürüalaşımı eriterek ayrıştırmakalaşımlamaalaşımlamakalaşımlı dökme demiralaşıkalaşalaşaalaşağı etmekalaşehiralaşen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın