light ne demek?

 1. Işık, aydınlık, ziya, nur
 2. Aydınlatmak, ışık vermek
 3. Işık veren şey

  Turn off the lights. Lambaları kapatın.

 4. (-ed veya -lit) konmak
 5. Inmek (at veya arabadan)
 6. Hafif
 7. Eksik
 8. Dünyaya ışık saçan kimse
 9. Parıldamak, ışık salmak
 10. Ehemmiyetsiz, önemsiz
 11. Üzerine düşmek
 12. Ince
 13. Yüksüz, yükü hafif
 14. Az, ufak
 15. Hazmı kolay, hafif
 16. Iyi mayalanmış
 17. Gailesiz, endişesiz
 18. Çevik, ayağına tez
 19. Hafifmeşrep
 20. Kararsız
 21. Başı dönmüş, sersemlemiş
 22. Hafifçe, kolayca

  travel light: az eşyayla/bagajla seyahat etmek.

 23. Idrak veya akıl nuru
 24. Aydınlık, pencere veya tepe camı gibi ışık veren şey
 25. (-ed veya -lit) yakmak tutuşturmak
 26. Neşelendirmek, canlandırmak, parlatmak
 27. Anlama
 28. Güz
 29. Yanmak, tutuşmak, alev almak
 30. Yakmak, aydınlatmak, ışık saçmak, neşelendirmek, ışık tutmak, yanmak, aydınlanmak, ışımak, inmek, rastlamak, denk gelmek, konmak

light absorbing

 1. Işık soğurucu

light absorption

 1. Işık soğurulması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

light absorbinglight absorptionlight airlight alloylight alloy castinglight anemialight bafflelight beaconlight beamlight beam angleligligaliga camadanligadoraligadura
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın