alaşım karbürü ne demek?

 1. Alaşım elementlerinin eritme ya da ısıl işlem sırasında, karbon ile oluşturdukları bileşik.
 2. (en)Alloy carbide.

alaşım

 1. İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita.
 2. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
 3. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
 4. İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
 5. Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita.
 6. (en)Alloy halita.
 7. (en)Amalgamation.
 8. (en)Composite.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Composition.

alaşım çeliği

 1. Çeliğin molibden, tungsten, vanadyum, zirkonyum gibi diğer metallerle yaptığı alaşım.
 2. (en)Alloy steel.
 3. (fr)Acier alli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alaşımalaşım çeliğialaşım elementialaşım eritmealaşım hazırlamakalaşımı eriterek ayrıştırmakalaşımlamaalaşımlamakalaşımlı dökme demiralaşımlı takım çeliğialaşıkalaşalaşaalaşağı etmekalaşehiralaşenkarbürkarbür ağıkarbür biçimlenimikarbür dağılımıkarbür morfolojisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın