alaşık ne demek?

 1. Elbiselerin etek kısımlarına süs olarak dikilen bir tür kenar ve pervaz.
 2. (en)Border.

alaşım

 1. İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita.
 2. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
 3. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
 4. İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
 5. Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita.
 6. (en)Alloy halita.
 7. (en)Amalgamation.
 8. (en)Composite.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Composition.

alaşım çeliği

 1. Çeliğin molibden, tungsten, vanadyum, zirkonyum gibi diğer metallerle yaptığı alaşım.
 2. (en)Alloy steel.
 3. (fr)Acier alli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alaşımalaşım çeliğialaşım elementialaşım eritmealaşım hazırlamakalaşalaşaalaşağı etmekalaşehiralaşen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın