alaşımlı dökme demir ne demek?

 1. Bileşiminde, alaşım elementi bulunan dökme demir.
 2. (en)Alloy cast iron.

alaşımlı takım çeliği

 1. İstenilen özelliği yaratmak için, bileşiminde karbondan başka alaşım elementleri de bulunan takım çeliği.
 2. (en)Alloy tool steel.

alaşımlama

 1. Alaşımlamak işi.
 2. Çözen metale, alaşım elementlerinin eritilerek katılması işlemi.
 3. (en)Alloying.
 4. (fr)Alliage

dökme

 1. Dökmek işi.
 2. Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan.
 3. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan.
 4. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış.
 5. (en)Molten.
 6. (en)Pouring.
 7. (en)In bulk.
 8. (en)Spilth.
 9. (en)Casting.
 10. (en)Poured.

demir

 1. Bu elementten yapılmış
 2. Bazı nesnelerin demirden yapılmış parçası.
 3. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
 4. Güçlü, kuvvetli, sert
 5. Çapa (II).
 6. İnsan veya hayvan memesi.
 7. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
 8. Simgesi Fe , atom numarası 26, atom kütlesi 55,85 g, e.n. 1535
 9. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.
 10. Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alaşımlı takım çeliğialaşımlamaalaşımlamakalaşımalaşım çeliğialaşım elementialaşım eritmealaşım hazırlamakalaşıkdökmedökme akıtmadökme bronzdökme camdökme çelikdökme çimentodökme çividökme demirdökme demir borudökme demir elektrotdökardöke dökedöke saçadöker yükletdökerken taşırmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın