frequency comparison ne demek?

 1. Sıklık karşılaştırması

sıklık

 1. Sık olma durumu.
 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma.
 3. Frekans.
 4. Titreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı; birimi hertz. (Hz)'dir.
 5. Bk. yinelenim
 6. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı.
 7. Bir olayın belli bir toplulukta belirli süre içerisindeki görülüş sayısı, insidans.
 8. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı.
 9. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
 10. (en)Thickness.

frequency

 1. Bir ses dalgasında bir saniyede salınan dalga boyu sayısına karşılık gelen ve sesin perdesini belirleyen sayısal değer.
 2. Sıklık, sık sık olma, frekans, titreşim sıklığı
 3. Sık sık vuku bulma, çok tekerrür etme
 4. Belirli bir zaman içinde tekerrür etme sayısı
 5. Frekans

frequency agility

 1. Frekans çevikliği

comparison

 1. Üstünlük derecesini gösterme
 2. Kıyaslama, kıyas
 3. Karşılaştırma, mukayese
 4. Münasebet, ilişki, nispet, benzerlik
 5. Benzerlik, benzetme, teşbih
 6. Gram sıfat veya zarflara üstünlük veya enüstünltk derecesini katan çekim şekli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

frequencyfrequency agilityfrequency aliasing distortionfrequency assignmentfrequency bandfrequency bandsfrequency changerfrequency conditionfrequency converterfrequency counterfrequencefrequancy metercomparisoncomparison axiomcomparison bridgecomparison lampcomparison measurementcomparison propertycomparison starcomparison testcomparison tubescomparisioncomparingcomparing elementcomparabilitycomparability argumentcomparability over timecomparablecomparable interim period
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın