genç diyabeti ne demek?

 1. (en)Type I diabetes mellitus.

genç

 1. Bkz. delikanlı, toy, adolesan
 2. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
 3. Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı
 4. Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan).
 5. Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
 6. Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan
 7. Genç rolüne çıkan oyuncu.
 8. Genç oyuncu.
 9. Hazine define.
 10. Yaşı ilerlemiş olan.

genç adam

 1. (en)Stripling.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gençgenç adamgenç alman sinemasıgenç aşıkgenç balıkgenç bayanlargenç çocukgenç endüstri tezigenç erişkingenç erkekgengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğdiyabetiddiyabetikdiyabetik asidozdiyabetik kataraktdiyabetik ketoasidozdiyabetik komadiyabetdiyabet bilimidiyabet öncesi dönemdiyabet uzmanıdiyabet yemeğiniz var mıdiyabazdiyadiya boyudiya çerçevesidiya ebadıdiya forması
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın