geçit hakkı ne demek?

  1. Bir taşınmaz mal üzerinden diğer bir taşınmaz mal sahibinin geçmesi biçiminde doğan yararlanma hakkı.
  2. Bir kimsenin iyesi bulunduğu taşınmazın yanından ya da içinden, onun yakınındaki bir başka yerbölüm üzerindeki taşınmaza ya da yola geçebilmeleri için başkalarına tanınmış yetki.
  3. (en)Right of way.
  4. (fr)Droit de passage

geçit akçesi

  1. Osmanlılarda, İstanbul'a getirilmekte olan kasaplık hayvanlardan, derbent ve başka geçitlerden geçirilirken alınan vergi.

geçit alayı

  1. (en)Pageant, pageantry.

hakkı

  1. Doğrulukla ilgili; hakla ve adaletle ilgili.
  2. 1. doğruluk ve insaf sahibi. 2. bir insana ait olan şey. 3. dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. emek. 5. pay, hisse. 6. layık, münasip.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçit akçesigeçit alayıgeçit araçlarıgeçit bilgisayarı programlarıgeçit bilgisayarlarıgeçitgeçit darbesigeçit dizilimigeçit elemanlarıgeçit ırklarıgeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adreshakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinhakkı ihtitabhakkı itmam eden şeklı idarı tasarrufhakkı korunabilirhakkı olmakhakkı ödenmemekhakkhakk ı istinsahhakk ı müktesebhakk ı telif hukukuhakk ı telif ilm ü haberi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın