geçit araçları ne demek?

 1. (en)Passage facilities

passage

 1. Geçme, gitme
 2. Yol, tarik
 3. Boğaz, geçit
 4. Pasaj
 5. Yolculuk, seyahat
 6. Geçiş hakkı, müruriye
 7. Koridor, dehliz
 8. Bent, parça, paragraf, fıkra
 9. Bir tasarının kabul edilip yürürlüğe girmesi
 10. Bağırsakların işlemesi

geçit

 1. Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
 2. İki dağ arasında dar ve uzun yol.
 3. Parçacık sayaçlarında birçok atım girdilerinden yalnız belirli bir erkesi olan öbeğe çıktı verecek biçimde düzenlenmiş çevrim.
 4. Bk. ağ geçidi
 5. (en)Gangway.
 6. (en)Gate.
 7. (en)Access.
 8. (en)Aisle.
 9. (en)Alley.
 10. (en)Approach.

geçit akçesi

 1. Osmanlılarda, İstanbul'a getirilmekte olan kasaplık hayvanlardan, derbent ve başka geçitlerden geçirilirken alınan vergi.

araç

 1. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
 2. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.
 3. Bir şeye ulaşmak, bir şeyi elde etmek için yararlanılan kimse veya şey.
 4. Taşıt
 5. Bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey.
 6. Bir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takılması, ayarı ya da işletilmesinde kullanılan aletlerden her biri.
 7. Bir özdeği etkileyerek onda değişikliğe yol açan özdek ya da kuvvet.
 8. (en)Vehicular.
 9. (en)Vehicle.
 10. (en)Means.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçitgeçit akçesigeçit alayıgeçit bilgisayarı programlarıgeçit bilgisayarlarıgeçit darbesigeçit dizilimigeçit elemanlarıgeçit hakkıgeçit ırklarıgeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adresaraçları seçaraçlararaçlıaraçlı alıştırmalararaçlı cimnastik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın