gayr i kanunı rekabet ne demek?

 1. Bk. yasa dışı yarışım

yasa dışı yarışım

 1. Yasalarda, yasa dışı olarak nitelenen ve belirtilen yarışım.
 2. (en)Unfair competition.
 3. (fr)Concurrence déloyale

gayr

 1. Başka kimse, başkası.
 2. Diğer, başkası, maada, aher, yabancı. (İstisna edatıdır. Başlarına getirildiği kelimeyi nefy yapar.)
 3. (en)With the exception of, apart from.

gayr gayir

 1. ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

kanu

 1. Kanaat sahibi. Kanaatkar, kanaatli. Hakkına razı olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gayrgayr gayirgayr ı mütecanis ül ecnihegayr i ahlakigayr i ahlakiyegayr i akligayr i cinsı çoğalmagayr i fıkariyegayr i kabil i hal meselegayr i kabil i idrakgaygay birdgay doggay festivitygay lussac kanunuii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın