usdışı ne demek?

  1. Usla kavranamayan. "Ratio"ya verilen anlama göre değişik anlamlar alır: 1- (Ratio = neden) Temelsiz, bir nedene bağlanamayan, rastlantısal. 2- (Ratio = us) us dışı; usa yabancı; usa karşı. 3- (Ratio = bilme) Bilinemeyen. 4- (Ratio = kavramsal düşünme) Bilinse de kavramlarla bağlanamayan; mantıkla, belirlenemeyen. 5- (Ratio = hesaplama) Hesaplanamayan. 6- (Ratio = gerçekliğe egemen olma yetisi) İnsanı aşan (güç).
  2. (en)Irrational.
  3. (fr)Irrationnel

usdışıcı

  1. Usdışıcılık görüşünü benimsemiş olan (kimse, görüş).

usdışıcılık

  1. Yaşamada ve bilgilerde usdışı öğelere tek yanlı olarak ağırlık veren görüş. // Şu türleri vardır: 1- (Bilgi öğretisinde) Görü, sezgi, sevgi, duygu ve içgüdüleri bilginin kaynağı sayan görüş. 2- (Fizikötesinde) Usdışı bir evren temelinin bulunduğunu kabul eden görüşlere verilen ad. .
  2. (en)Irrationalism.
  3. (fr)Irrationalisme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

usdışıcıusdışıcılıkusdışılıkusde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın