göze arası maddesi ne demek?

 1. Bir dokunun gözeleri arasında bulunan o dokuya özgü Özel bir madde.
 2. (en)Intercellular substance.
 3. (al)Zwischensubstanz
 4. (fr)Substance intercellulaire

göze arası boşluk

 1. (karşılık: intersellüler boşluk), (Lât. inter=arasında, Lât. cellula=küçük göze): Gözeler arasında bulunan dar ya da geniş aralıklar.T. : hücre arası boşluk
 2. (en)Intercullular space.
 3. (al)Intercellulârraum
 4. (fr)Espace intercellulaire
 5. (la)Inter,cellula

göze arası köprüler

 1. Örtü dokusunun gözeleri arasında meydana gelmiş ve gözeleri birbirine bağlayan yapılar olup O2 ve besin maddeleri için geçit yerleridir.
 2. (en)Intercellular bridges.
 3. (al)İntercellulârbrücke
 4. (fr)Ponte intercelluiaires

ara

 1. Aralık.
 2. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.
 3. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla.
 4. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
 5. Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
 6. Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt.
 7. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.
 8. Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi.
 9. Sinemalarda gösterim başlarında ya da ortalarında verilenara.
 10. Takımların oyunarasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve yönelge alma süresi. Bir takım bütün bir oyun süresince ancak dörtara alabilir. Buara dakikaları oyun süresinin dışında kalır.

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göze arası boşlukgöze arası köprülergöze arası sıvıgözegöze açıklığıgöze ağzıgöze aitgöze alarakgöze almakgöze anüsügözgöz abdüksiyonugöz açamamakgöz açıp kapayıncaya kadargöz açtırmamakarası açıkarası açılmakarası bozukarası bozuk olmakarası bozulmakarası geçmedenarası iyiarası iyi olmakarası kötü olmakarası olmamakarasarasataraseçimaraara açıklığıara açmakara aksli inis takimiara alıcı dalgalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın