göze arası boşluk ne demek?

 1. (karşılık: intersellüler boşluk), (Lât. inter=arasında, Lât. cellula=küçük göze): Gözeler arasında bulunan dar ya da geniş aralıklar.T. : hücre arası boşluk
 2. (en)Intercullular space.
 3. (al)Intercellulârraum
 4. (fr)Espace intercellulaire
 5. (la)Inter,cellula

göze arası köprüler

 1. Örtü dokusunun gözeleri arasında meydana gelmiş ve gözeleri birbirine bağlayan yapılar olup O2 ve besin maddeleri için geçit yerleridir.
 2. (en)Intercellular bridges.
 3. (al)İntercellulârbrücke
 4. (fr)Ponte intercelluiaires

göze arası maddesi

 1. Bir dokunun gözeleri arasında bulunan o dokuya özgü Özel bir madde.
 2. (en)Intercellular substance.
 3. (al)Zwischensubstanz
 4. (fr)Substance intercellulaire

ara

 1. Aralık.
 2. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.
 3. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla.
 4. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
 5. Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
 6. Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt.
 7. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.
 8. Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi.
 9. Sinemalarda gösterim başlarında ya da ortalarında verilenara.
 10. Takımların oyunarasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve yönelge alma süresi. Bir takım bütün bir oyun süresince ancak dörtara alabilir. Buara dakikaları oyun süresinin dışında kalır.

boşluk

 1. Oyuk, çukur, kapanmamış yer.
 2. Kesinti, kopukluk.
 3. Boş geçen süre.
 4. Eksiklik, yoksunluk duygusu
 5. Yetersizlik
 6. İçinde hiçbir cisim bulunmayan, vakum.
 7. Bk. gedik
 8. Özdekten arınmış kapalı oylum.
 9. İçinde molekül ya da atom bulunmayan uzay; uygulamada, içindeki hava ya da gazı tümüyle boşaltılmış, son kertede alçak basınç bulunan uzay. (Bir radyo ışıtacında, eksiucun yaydığı elektronların, havanın ya da gazın atomlarıyla çarpışarak engellenmemesi için, bu ışıtaçta böyle birboşluk yaratılması gerekir).
 10. (I) Birbirine geçen parçaların ya da dişlilerin uymaması durumunda, arada oluşan açıklık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göze arası köprülergöze arası maddesigöze arası sıvıgözegöze açıklığıgöze ağzıgöze aitgöze alarakgöze almakgöze anüsügözgöz abdüksiyonugöz açamamakgöz açıp kapayıncaya kadargöz açtırmamakarası açıkarası açılmakarası bozukarası bozuk olmakarası bozulmakarası geçmedenarası iyiarası iyi olmakarası kötü olmakarası olmamakarasarasataraseçimaraara açıklığıara açmakara aksli inis takimiara alıcı dalgalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın