gövde boyama ne demek?

 1. Temelinde dinsel ve büyüsel öğeler yatan ve yas, savaş, bayram, erginleme ve geçiş törenleri sırasında her renge başka bir anlam vererek gövdeyi boyama.
 2. (en)Body painting.
 3. (fr)Peindre le corps

gövde bükünü

 1. Hint-Avrupa dillerinde görüldüğü gibi takıları doğrudan doğruya köke değil de, gövdeye getiren bükün.
 2. (fr)Flexion thématique

gövde açınığı

 1. Gövde yapmağa yarıyan "açınık.
 2. (fr)Voyelle thématique

boyama

 1. Boyamak işi.
 2. Renkli yazma veya mendil.
 3. Rengi boya ile sonradan verilmiş olan
 4. Filmin herhangi bir renge elle boyanması işi. (Renkli film çıkmadan önce, seyirci üzerinde etki uyandırmak amacıyla bazı görünçlükler çeşitli renklere boyanırdı.boyamada pozitif görüntü tek renge boyanır; böylelikle görüntünün saydam bölümleri renkli olduğu halde saydamsız bölümleri değişmez. Renklendirmenin karşıtı).
 5. Doku ve organların ışık mikroskobunda incelenmesi için boyama tekniklerinin uygulanması. Kullanılan pek çok boya asidik ve bazik bileşikleri içerir. Bazik boyaları toluidin mavisi, metilen mavisi, bazik fuksin, tiyonin, safranin, hematoksilen ve karmin; asit boyaları ise oranj G, eozin, Kongo- kırmızısı ve pikrik asit oluşturur.
 6. Metal yüzeyleri boya ile örtme işlemi.
 7. (en)Tint(ing), dyeing, colouring (ABD: coloring).
 8. (en)Staining.
 9. (en)Coloring.
 10. (en)Colouring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gövde bükünügövde açınığıgövde ağırlığıgövde alıştırmalarıgövde almaşımıgövdegövde çevirmekgövde döndürmekgövde etgövde et artığıgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedeboyamaboyama aygıtıboyama bobiniboyama gücüboyama kazanıboyama kitabıboyama kitaplarına bakmak istiyorum.boyama makinesiboyama malzemesiboyama resimboyaboya ağacıboya atölyesiboya banyosuboya bazı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın