gövde bükünü ne demek?

 1. Hint-Avrupa dillerinde görüldüğü gibi takıları doğrudan doğruya köke değil de, gövdeye getiren bükün.
 2. (fr)Flexion thématique

gövde

 1. Bir şeyin asıl bölümü.
 2. İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
 3. Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
 4. Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
 5. İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime.
 6. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen telli çalgıların içi dolu geniş bölümü.
 7. Bkz. korpus, turunkus
 8. Bk. kubuz.
 9. Alıcı, gösterici, basım aygıtı gibi çeşitli aygıtların temel düzeneğini taşıyan bölüm.
 10. Bitkilerde yaprak ve üreme organlarını taşıyan genelde toprak üstünde olan yapılar.

gövde açınığı

 1. Gövde yapmağa yarıyan "açınık.
 2. (fr)Voyelle thématique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gövdegövde açınığıgövde ağırlığıgövde alıştırmalarıgövde almaşımıgövde boyamagövde çevirmekgövde döndürmekgövde etgövde et artığıgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedebükünbükün ara katkısıbükün çoğulubükün sonekibüküngenbükübükücübükücü döngübükücü momentbükücülük
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın