gövde döndürmek ne demek?

 1. Gövdeyi, ayakların durumu değişmeden uzunluğuna ekseninde sağa - sola döndürmek.
 2. (en)Trunk turning.
 3. (fr)Rotation du tronc

gövde

 1. Bir şeyin asıl bölümü.
 2. İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
 3. Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
 4. Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
 5. İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime.
 6. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen telli çalgıların içi dolu geniş bölümü.
 7. Bkz. korpus, turunkus
 8. Bk. kubuz.
 9. Alıcı, gösterici, basım aygıtı gibi çeşitli aygıtların temel düzeneğini taşıyan bölüm.
 10. Bitkilerde yaprak ve üreme organlarını taşıyan genelde toprak üstünde olan yapılar.

gövde açınığı

 1. Gövde yapmağa yarıyan "açınık.
 2. (fr)Voyelle thématique

döndürmek

 1. Dönmesini sağlamak
 2. Başarısız saymak, geri çevirmek.
 3. Çevirmek, ... bir duruma getirmek.
 4. Düzene koymak, yönetmek.
 5. Bk. çevirmek
 6. (en)Rotate.
 7. (en)Turn.
 8. (en)Turn round.
 9. (en)Turn aside.
 10. (en)Turn over.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gövdegövde açınığıgövde ağırlığıgövde alıştırmalarıgövde almaşımıgövde boyamagövde bükünügövde çevirmekgövde etgövde et artığıgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbededöndürmekdöndürmedöndürme çatalıdöndürme çubuğudöndürme mekanizmasıdöndürme milidöndüreçdöndürendöndürerek oynatmakdöndürerek sıkmakdöndü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın