önemsemek ne demek?

 1. Önemli saymak, önem vermek, mühimsemek, saymak

  Maarif müdürü olduğunu söylese herhâlde Atatürk kendisini daha bir önemserdi.

  H. Taner
 2. (en)Have a high opinion of.
 3. (en)Attach importance to.
 4. (en)Pay attention to.
 5. (en)Care.
 6. (en)Mind.
 7. (en)Care about.
 8. (en)Make much of.
 9. (en)Heed.
 10. (en)Take heed of.
 11. (en)Notice.
 12. (en)Regard.
 13. (en)To care.
 14. (en)To mind.
 15. (en)To consider sb / sth important.
 16. (en)Overrate.

önemseme

 1. Önemsemek işi.
 2. (en)Caring.
 3. (en)Count.
 4. (en)Heed.
 5. (en)Opinion.
 6. (en)Regard.

önemsememek

 1. (en)Treat smb.
 2. (en)Like dirt.
 3. (en)Close one's eyes to.
 4. (en)Make light of.
 5. (en)Set at nought.
 6. (en)Piss on smth.
 7. (en)Not to care twopence for.
 8. (en)Play down.
 9. (en)Play it low down.
 10. (en)Have a low opinion of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

önemsemeönemsememekönemsemeyenönemsemeyerek dikkat çekmeönemsemezlikönemse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın